Khác nhau của xăng RON 95-III và RON 95-IV

Xăng ron 95

Xăng RON 95-III và RON 95-IV có chất lượng vượt trội so với Xăng RON 95-II ở 4 chỉ số sau:

Stt

Các chỉ số

Mức chất lượng

Phương pháp thử

Mức II

Mức III

Mức IV

1

Hàm lượng chì, g/l, max

0,013

0,013

0,005

TCVN 7143 (ASTM D3237)

2

Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max

350

150

50

TCVN 6701 (ASTM D2622)

TCVN 7760 (ASTM D5453)

3

Hàm lượng benzen, % thể tích, max

2,5

2,5

1,0

TCVN 6703 (ASTM D3606)

TCVN 3166 (ASTM D5580)

4

Hàm lượng Olefin, % thể tích, max

38

30

30

TCVN 7330 (ASTM D1319)

(Tiêu chuẩn cơ sở Petrolimex số: TCCS 01:2015/PLX sửa đổi bổ sung lần 01 theo Quyết định số 549/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07.12.2016)
Xăng 95
0 0 votes
Đánh giá
0 0 votes
Đánh giá
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

preloader