Tag Archives: Ethereum

Các nhóm khai thác đồng tiền điện tử phân phối phần thưởng như thế nào? PPS so với FPPS và PPLNS

CÁC NHÓM KHAI THÁC ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ Có nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho việc đào đồng tiền điện tử từ các pool, nhưng chúng tôi sẽ làm sáng tỏ một số phương thức phổ biến nhất: PPS – Trả cho mỗi cổ phiếu FPPS – Trả đầy đủ cho mỗi cổ […]

preloader