Mạch nối tiếp và song song

MẠCH ĐIỆN NỐI TIẾP VÀ MẠCH ĐIỆN SONG SONG

Mạch điện nối tiếp và mạch điện song song là hai loại mạch điện cơ bản thường gặp trong các thiết bị điện, điện tử

I. MẠCH ĐIỆN NỐI TIẾP

  • Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở R1, R2 mắc nối tiếp,hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở:

  • Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần:

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với các điện trở:

 

 

II. MẠCH ĐIỆN SONG SONG

  • Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

 

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

 

  • Ưu điểm: mỗi thiết bị điện hoạt động độc lập với nhau. Vì thế mạch điện trong các gia đình, phòng ở, phòng làm việc… đều là các mạch điện song song để các thiết bị được an toàn hơn.
0 0 votes
Đánh giá
preloader