Các nhóm khai thác đồng tiền điện tử phân phối phần thưởng như thế nào? PPS so với FPPS và PPLNS

CÁC NHÓM KHAI THÁC ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ

Có nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho việc đào đồng tiền điện tử từ các pool, nhưng chúng tôi sẽ làm sáng tỏ một số phương thức phổ biến nhất:

  • PPS – Trả cho mỗi cổ phiếu
  • FPPS – Trả đầy đủ cho mỗi cổ phiếu
  • PPLNS – Trả cho mỗi phần (N) cổ phiếu cuối cùng

I. Pay-Per-Share (PPS)

Phương thức thanh toán này khá đơn giản. Bạn được trả cho mỗi cổ phần hợp lệ được đóng góp. Mỗi cổ phiếu có giá trị bằng một lượng BTC nhất định hoặc bất kỳ loại tiền điện tử có thể khai thác nào khác.

Giá trị cổ phiếu được tính dựa trên xác suất số lượng cổ phiếu cần thiết để một nhóm tìm thấy một khối. Nếu theo thống kê, nhóm cần gửi 1000 cổ phiếu hợp lệ để tìm một khối hoặc 12,5 BTC (tại thời điểm viết bài), thì mỗi cổ phiếu có giá trị 0,0125 BTC. Khi độ khó mạng thay đổi, giá của mỗi cổ phiếu cũng thay đổi.

Điều đáng chú ý là bạn sẽ luôn được thanh toán bằng phương thức thanh toán PPS , bất kể nhóm có tìm thấy khối hay không. Điều này có nghĩa là nhóm có thể mất tiền nếu độ may mắn của nhóm thấp hoặc kiếm được tiền nếu độ may mắn của nhóm cao. Theo thống kê, tỷ lệ may mắn của nhóm phải là khoảng 100%. (tỷ lệ phần trăm cao hơn tương đương với may mắn của nhóm cao hơn).

LỆNH LÝ TƯỞNG CHO PPS:  Lệnh giá thấp trong thời gian dài hơn, có thể không được khai thác liên tục, mà chỉ khi giá giảm và thu hút các thợ đào.

II. TRẢ TIỀN CHO MỖI CỔ PHIẾU ĐẦY ĐỦ (FPPS)

Full Pay-Per-Share hoặc Pay-Per-Share Pus (PPS +) – cả hai đều giống nhau – chúng rất giống với Pay-Per-Share thông thường; sự khác biệt duy nhất là nhóm cũng sẽ trả phần thưởng phí giao dịch được bao gồm nếu khối được tìm thấy.

Thông thường, khi một nhóm tìm thấy một khối, họ sẽ chia phần thưởng BTC cho các thợ đào, nhưng với phần thưởng khối, cũng có một phần thưởng phí giao dịch. Phần thưởng này được thu thập bởi mỗi giao dịch được thực hiện trên blockchain (phí bạn phải trả khi thực hiện giao dịch). Với Full Pay-Per-Share, nhóm cũng sẽ trả phần thưởng phí giao dịch cho các thợ đào. Ví dụ: khối Bitcoin ở độ sâu 603308 có phần thưởng phí là 0,49475167 BTC + phần thưởng khối 12,5 BTC. (nguồn:  https://www.blockchain.com/btc/block/603308 )

LỆNH LÝ TƯỞNG CHO FPPS: Lệnh giá thấp, có thể không khai thác liên tục, mà chỉ khi giá giảm và thu hút thợ đào (giá thấp hơn).

III. TRẢ TIỀN CHO MỖI LẦN N CỔ PHIẾU CUỐI CÙNG (PPLNS)

Hệ thống Pay-Per-Last N Share chỉ thưởng cho những người khai thác khi khối đã được nhóm tìm thấy. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ được thanh toán khi khối đã được tìm thấy. Sau đó, nhóm sẽ “quay ngược thời gian” và kiểm tra các cổ phần hợp lệ được đóng góp trước khi khối chiến thắng. Đây được gọi là cửa sổ thời gian. Người khai thác được trả tiền dựa trên số cổ phiếu hợp lệ mà họ đã gửi trong khoảng thời gian đó.

Pay-Per-Last N Share

Phương pháp này hữu ích cho những người khai thác không nhảy từ nhóm này sang nhóm khác và có kết nối ổn định. Lưu ý rằng bạn có thể mất tất cả công việc của mình (chia sẻ) nếu bạn ngắt kết nối khỏi nhóm trước khi khối được tìm thấy.

LỆNH LÝ TƯỞNG CHO PPLNS: cố định đơn hàng trên một nhóm lớn có khả năng cao tìm thấy khối trong giới hạn thời gian đặt hàng. Hoặc một đơn đặt hàng tiêu chuẩn sẽ có các thợ đào được kết nối trong thời gian dài hơn (với giá cao hơn).

IV. KẾT LUẬN

Với phương thức thanh toán PPS và FPPS, bạn sẽ được trả tiền cho dù nhóm có tìm thấy khối hay không. Đây là lợi thế đáng kể nhất so với PPLNS. Mặt khác, PPLNS cho phép bạn “đánh bạc” theo một cách nào đó. Nếu đơn đặt hàng của bạn đang gửi sức mạnh băm đến một nhóm mà tình cờ tìm thấy khối cao tại thời điểm đó, bạn rất có thể sẽ kiếm được nhiều hơn so với nhóm PPS hoặc FPPS.

 

0 0 votes
Đánh giá
preloader